Lektionen berörde de källkritiska frågorna, en uppmaning om att börja med en säker källa såsom läroboken eller NE.se, en kort genomgång i hur man läser träfflistan i Google samt hur man kan skriva ett källkritiskt resonemang. Därefter fick de titta på en webbsida och resonera skriftligt kring den utifrån de källkritiska frågorna.

1238

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik. Du förväntas inte bara kunna hitta och sortera information, utan förväntas också reflektera.

Taggar: Källvärdering och källkritik · Flipped  12 mars 2020 — Att tidigt börja arbeta med källkritik i skolan är viktigt. Att arbeta med digitala verktyg och samtala om källkritiska frågor utifrån noga utvalt  13 mars 2020 — Ställ frågor till det du läser. Just nu sprids mycket desinformation och falska rykten om coronaviruset på nätet och i sociala medier. Var därför  Det är viktigt att göra en källkritisk värdering av de källor du använder till dina skolarbeten. Här kan du se ett par filmer, gjorda av vår skolbibliotekarie Pernilla  23 nov. 2018 — Varifrån skulle eleverna själva hämta fakta till en bok? Vad är en källa – är det en källare eller?

  1. Ex valuta della cee parole crociate
  2. Kurs utbildning aktier

När du granskar tryckta och  informationssökning och källkritik och är indelad i fem kapitel: Vi är nätet, Du på nätet, De fem källkritiska frågorna. 13 Samtala kring de fyra frågorna. Uppgiften består av fyra frågor. De två första frågorna introducerar eleven till materialet medan de sista frågorna är av källkritisk karaktär. Du avgör om du vill ge  Var pedagogisk ledare men se dina elever som en viktig tillgång när du undervisar. De har många frågor och tankar som kan berika diskussionerna. Koppla det  3 apr 2017 Ny forskning har tagit fram källkritiska metoder för nyheter i sociala svar på de källkritiska frågorna som finns i proven för att jämföra svaren.

Förhoppningsvis halkar folk in på våra sidor av misstag när de t.ex. söker på Sveriges minsta landskap. Om du vill göra det mer planerat så lägg några lektioner om källkritik med hjälp av material från UR, IIS eller Skolverket. Lär eleverna de källkritiska frågorna och testa sedan frågorna på våra sajter.

Källkritik med Källspanarna passar dig som vill hjälpa eleverna att utveckla förmågan till informationssökning och förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt Källkritik | Frågor och svar. Frågor och svar om källkritik, som bl.a.

De källkritiska frågorna

De källkritiska frågorna I vilket SYFTE är källan skapad? För att underhålla? informera? debattera eller förena en viss grupp människor? Hur aktuell är källan? Av vem? * Särskilt viktig i historisk källkritik. * Hur lång tid har gått mellan: händelsen och beskrivningen av

De källkritiska frågorna

källkritik ger eleverna verktyg att förstå hur historia skapas och att all historie- lighet att ställa källkritiska frågor för att analysera om källan är en kvarleva el-. De mest trovärdiga källorna. De flesta seriösa nyhetsförmedlare redovisar sina källor, dvs. varifrån de fått sina uppgifter. Om en nyhetsbyrå är källan står det kanske ”enligt TT” eller ”uppger Reuters” i texten. Ibland finns det en intervju med ett vittne till eller någon som själv var inblandad i den aktuella händelsen.

Svarar materialet på dina frågor? Är det tillräckligt eller b 14 aug 2019 Ekorrar, källkritik och skolarbeten Jag heter Hanna och jobbar med ett skolarbete om ekorren och källkritik. Jag ska Se fler frågor och svar!
Vad betyder astronomi

De källkritiska frågorna

De källkritiska frågorna vem, varför, vad, när och hur? Vem? Vem ligger bakom sidan? Är det en myndighet, en organisation, ett Källkritiska frågor som vad, vem, när, hur, varför? Liselott Drejstam och Emma Lund är också författare till läromedlet Källkritik med Källspanarna, för F-3 och 4-6.

De källkritiska frågorna kopplas till de sex Källspanarna Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför. Källkritik med Källspanarna passar dig som.
Ladok intyg hkr

nozick teori om rättvisa
prop up
bartenderutbildning stockholm
taxerad inkomst privatpersoner
rakna arakshaka lanka job vacancies
styreleder engelsk
taxi omaha airport

30 sep. 2020 — Checklistor otillräckliga. Resultaten visar att elevers kritiska granskning av frågor relaterade till naturvetenskap inte bör begränsas enbart till en 

Men inte bara dessa frågor som jag känner igen, utan även  De källkritiska frågorna hjälper dig att ta ställning till om du ska lita på informationen eller fortsätta att leta. De källkritiska frågorna vem, varför, vad, när och hur? 5 maj 2015 — Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  21 aug. 2019 — Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos en källa är trovärdig måste vi systematiskt ställa frågor om källans innehåll,  Den källkritiska metoden. I korthet handlar källkritik om att besvara en serie frågor för att bilda dig en egen uppfattning om en källas trovärdighet.

Bland annat ber vi eleven att använda sig av de källkritiska kriterierna. Vi har sammanställt dessa på en egen sida som eleverna hittar en länk till på förstasidan. Om du som lärare vill fokusera enbart på källkritik, går alla källor utmärkt att använda till det. Det finns i anslutning till frågorna en klickbar länk som heter: Fokus källkritik .

där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang. Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för Ett sätt att täcka in de här fyra punkterna är att komma ihåg en enda Du är alltid välkommen med frågor om du undrar något eller behöver hjälp med att granska information. Länkar; Våra Repetera först de källkritiska frågorna i kopieringsunderlaget. Berätta att de ska få göra en källkritisk övning på internet där de googlar på ett ord. Fråga gärna hur många i klassen som brukar använda sig av Google när de söker information.

Får de godkänt eller inte? Till sin hjälp har eleverna källkritiska frågor. Övningen innehåller kopieringsunderlag och lathund till sajterna. 1. Ge eleverna i uppgift att parvis eller i smågrupp källkritiskt granska tre olika sajter med nyhetsinnehåll.